Kefalet Sigortası Nedir?

0
2277

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortası nedir? Bu sigorta türü 1 Şubat 2014 itibarı ile hayatımıza yeni bir sigorta kavramı olarak girdi. Bu sigorta ile artık özellikle şirketlerin bankalar tarafından kıskaca alınması inşAllah tarihe karışır..

Kefalet sigortasının Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan kapsamında da tanımlandığı gibi bu sigortayı bir borcumuz için borçlu olduğumuz taraf için kefilimiz olarak yaptırabiliyoruz. Bir nevi bankalardan alınan teminat mektuplarının yerine geçen bir sigorta türü.. Bu sigorta türünün şuan ki ekonomik koşullarda ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. . Kefalet sigortasındaki kefalet borçlunun borçlarına kefil olunması veya poliçede tanımlanan borçlarla ilgili taahhütler altına girilmesi anlamına geliyor. Borçlu olarak kendi kendimize sigorta yaptırabileceğimiz gibi alacaklı olan kurum veya kişilerce de bizim adımıza yaptırılabiliyor.

Kefalet sigortası yaptırarak ek teminatlar ile poliçemizi dahada geniş teminatlar alabileceğimiz çok ek teminatlar bulunuyor… Bunlara aşağıda kısaca değinmek istiyorum.

Bu arada Kefalet sigortasını hangi sigorta şirketleri yapıyor makalemize bir göz atabilirsiniz

Kefalet sigortası teminatları

  • Avans ödeme teminatında; bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında avans ödemesi almışsak, işverenimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getiremediğimiz de aldığımız avansı geri ödeyemezsek, bu riskimizi sigortamızdan karşılanabiliyor.
  • İmalat/Bakım/Onarım teminatında; inşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi yaptığımız işin iş sonunda ve teslimde değerlendirildiği hallerde, iş tesliminden sonra ortaya çıkabilecek zararları karşılamamızda faydalanacağımız bir teminat.
  • Emniyeti Suistimal Teminatı; kefalet senedinde ismini verdiğimiz çalışanlarımızın, hile, dolandırıcılık, zimmete para geçirme gibi kötü amaçlı eylemlerle İşvereni olarak bize ve şirketimize verdiği zararları karşılamamızda kullanacağımız bir teminattır.
  • Gümrük ve Mahkeme Teminatı; vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemeler bu teminatta lehtar kamu kurumu olarak yer alırlar. Bir dava açılabilmesi, gümrüğe gelen malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminde bir hata ile doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettiren tedarikçi şirketten talep edilen bir teminattır
  • İhaleye Katılım (Geçici Teminat) Teminatı; şirketinizin ihale açıldıktan sonra ihale sonuçlanmadan önce bir sebeple ihaleden çekilmesi ve sözleşmeyi imzalaması durumunda ihale kapsamında sunması gereken teminatları sunamadığınızda bundan ötürü karşılaşılan riskleri karşılamakta
  • Ödeme Teminatı; işinizi yaparken tüm taşeronlarız için ve işçileriniz için kendilerine ödeme yapamadığınızda bu teminattan faydalanarak ödeme yapabilir
  • Performans Teminatı; proje sahibi olarak şirketiniz projedeki yükümlülüklerini yerine getiremezseniz bu teminat devreye girer. Sigorta ettiren olarak yükümlülüğünüzü yerine getiremediğinizde sigortacınız yeni bir yüklenici ile anlaşır ve işin tamamlanmasını sağlar.

Sözleşme teminatı; borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini gereği şekilde yerine getirmemesinde buna karşı kullanılacak teminatı sağlar.

Buradan da görülebileceği gibi, kefalet teminatı, proje ve inşaatların, imalatların ve üretimlerin taraflardan birisinin yükümlülüklerini yerine getirememeleri sebebi ile işlerin feshi durmaması ve tamamlanması yönünde atılmış çok önemli bir sigortadır ve bu sayede de tamamlanmamış, bitmemiş ve işletmeye alınmamış birçok ölü durumda yeni inşaatlar ve tesislerin olmasının önüne geçilecektir. Görüleceği üzere her gün televizyonlarda izlediğimiz mağdur vatandaşların olmasına engel olabilecek en önemli teminatları karşılamaktadır.

Kefalet sigortası bu anlamda büyük bütçeli projeler için teminat mektubu yerine geçecek ve özellikle yüksek tutarlı tekliflerde şirketlere de mali avantajlar sağlayacaktır. Büyük tutarlı projelerdeki geçici teminat tutarlarını ve kesin teminat ve avans teminatı tutarlarını bankalarından alabilecek güçte mali gücü olmayan firmalar bu sigortayı yaptırarak aynı teminat tutarlarını sigorta şirketlerinden sağlayabileceklerdir.

Kefalet sigortasının yürürlüğe girmesini takiben bu amaçla kullanılabilmesi için yürürlükte olan ihale kanununda da bu uygulamaya izin verecek şekilde hüküm değişiklikleri yapılması gerekmektedir.Son aylarda bununla ilgili çalışmalar dahada hızlanmış ve hemen hemen kefalet sigortasının yürürlüğe girmesi için olan pürüzler hemen hemen giderilmiştir.

Dünyanın farklı ülkelerinde zaten uygulanmakta olan bu sigortanın ülkemizde de yürürlüğe koyulması Türk yüklenicileri açısından sevindirici bir gelişmedir. Bu sigorta ürününde sigortacı bu amaca uygun hazırlanmış poliçe sözleşmesindeki genel şartlar ve sigorta ettiren ile belirlenecek özel şartlar kapsamında borç yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumları oluştuğunda bu şartlarda tanımlanan şekillerde ödeme yükümlülüğünü üstlenmektedir.

Kefalet Sigortası Genel Şartları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz