Aktüer nedir?

0
4705

Aktüer nedir?

Aktüer nedir? sorusuna en iyi cevabı Segem kurumunun sitesindeki tanımıyla cevap bula biliriz, aktüer; sigorta rizikoları ile primlerini istatistik ve olasılık hesaplamaları yoluyla tespit eden ve geleceğe yönelik stratejik değerlendirmeleriyle sigorta sözleşmelerinin temel ilkelerini belirleyen uzman kişidir. Görevi istatistik, olasılık hesaplamaları ve sigortacılık yasal düzenlemeleri ile sigorta prim, kar payı ve rezervlerinin hesaplanması olan aktüer, olası rizikoların etkilerinin öngörülerek finansal zararların azaltılmasında ve ekonomik istikrarın sürdürülmesinde önemli rol oynar.

Aktüer ayrıca, İnsan yaşamını etkileyebilecek doğum, ölüm, sakatlık, hastalık, emeklilik gibi olaylarla; maddi varlığı etkileyebilecek hırsızlık, sel, kaza, yangın, deprem gibi doğal ve/veya insan eliyle meydana gelebilecek afetlerin hayatın her aşamasında oluşması kaçınılmazdır. Bu olası riskleri ölçmek, değerlendirmek ve en etkin biçimde yönetmek koşuluyla aktüer, bireysel ve toplumsal refahın devamına katkıda bulunur.

Nasıl Aktüer olurum?

Aktüer olabilmek için Segem kurumunun düzenlemiş olduğu aktüerlik Sınavlarına girerek başarılı olunması gerekmektedir, sınav son derece zor olup ülkemizdeki aktüerler derneğinin kayıtlarına göre onursal üye olan 8 asil üye 159 olmak üzere toplam 167 aktüer mevcuttur, bu sayı bile sınavın zorluk derecesini göstemeye yetecektir, fakat sakı gözünüz korkmasın isteyen başarır felsefesi her zaman geçerlidir. Geçmiş dönemlerde aktüer sayısı 20 yi geçmez iken Segem sayesinde bu sayı bu seviyelere gelmiş durumdadır.

Aktüerlerde aranan nitelikler nelerdir;

Aktüerlik yapacak kişilerin aşağıdaki kriterlere haiz olması gerekmektedir.
a) Lisans derecesine sahip olmaları,
b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,
c) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamaları,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında; özel kurumların, kamu kurumlarının veya üniversitelerin aktüeryayla ilgili birim veya bölümlerinde veya aktüerin refakatinde aktüeryayla ilgili toplam üç yıl meslekî uygulama veya faaliyette bulunmuş olmaları,

d) Aktüerlik sınavlarında başarılı olmaları,
şarttır.
(2) (ç) bendi hariç yukarıda belirtilen nitelikler, stajyer ve yardımcı aktüerlerde de aranır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz