Sigorta Tahkim Komisyonu

0
3008

Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta tahkim komisyonu sigorta şirketleri ile ilgili yaşanan uyuşmazlıkların çözümü için kurulan bir komisyondur, sigorta şirketleri ve sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların daha hızlı çözümü için kurulmuştur, kuruma müracaatlar son yıllarda hızlı bir biçimde artış göstermektedir.

Sigorta tahkim komisyonu sigorta şirketleri ile sigortalıların uyuşmazlıklarında mahkeme sürecine girmeden çözüm noktasında oldukça verimli bir süreç yapısına sahip, peki sigorta tahkim komisyonuna nasıl başvuruda bulunulacak? Bununla ilgili olarak kısaca paylaşımlar yapmak istiyorum.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu, üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır. Komisyona bir başvurunun ne kadar etkili bir şekilde sunulduğu değil, özü önemlidir. Dolayısıyla Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin süreç, mümkün olduğunca, kişilerin bir uzman yardımına gerek duymaksızın, başvurularını şahsen yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Komisyona yaptığınız başvurular ilke olarak dosya üzerinden değerlendirilecek ve ancak hakemlerce gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlenecektir. Bu nedenle haklılığınızı ispatlayacak bütün belgeleri komisyona ulaştırmanız, daha sağlıklı bir karar verilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Tahkim sistemine üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşadığınızda öncelikle bu uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna başvurmanız gereklidir. Sigorta kuruluşunun başvurunuza cevaben gönderdiği nihai yazı talebinizi karşılamadıysa veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü (Trafik Sigortasında 15 gün) içinde yazılı bir cevap alamadıysanız, kuruluştan aldığınız cevabi yazı (sigorta kuruluşu size cevap vermediyse sigorta kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzu kanıtlayan belgeler) ve iddianızın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz. Komisyonun başvurunuzu değerlendirmeye alabilmesi için Zorunlu Sigortalar hariç, uyuşmazlık konusu rizikonun ilgili kuruluşun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Zorunlu Sigortalarda ise kuruluşun Komisyonumuza üye olup olmadığına bakılmaksızın, 18.04.2013 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar için Komisyonumuza başvuru yapılabilmektedir.

Görüleceği üzere başvuru çok basit bir şekilde yapılabilmektedir. Önemli olan evraklarınızın ve talebinizin tam ve anlaşılır olmasıdır.

Komisyonumuza gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda (Vekil ile yapılan başvurular dahilbaşvuru sahibinin geçerli bir kimlik belgesinin (Nüfus cüzdanıehliyet veya pasaport gibifotokopisinin de başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

Sigorta tahkim komisyonuna başvuru nasıl yapılır?

  • Sigorta tahkim komisyonuna başvurularda aşağıdaki belgelerin temin edilerek teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Komisyonu web sitesinden veya komisyondan temin edilen formun eksiksiz olarak doldurulmuş olması ve ıslak imzalı olması,
  • Ayrıca başvuru sahibi gerçek kişilerin geçerli bir kimlik belgesinin ( nüfus cüzdanı, ehliyet vb. ) fotokopisi,
  • Başvuru ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği,
  • Sigorta şirketinin başvuruyu kısmi yada tamamen olumsuz değerlendirdiğine dair imzalı nihai cevap yazısı,
  • Başvurunuzun yapıldıktan sonraki 15 iş günü içerisinde ( trafik sigortalarında 15 gün ) sonunda yazılı cevap vermediğine yönelik ispatına dair belge ( noter ihtarnamesi, iadeli taahhütlü posta veya kargo alındısı, sigorta şirketinin evrak kayıt tarihini gösterir evrak )
  • Sigorta şirketinin talebinizi neden karşılamadığını içeren detayları içeren açıklamalarınız ile komisyona başvurunuz ile ne talep ettiğinizi açık ve somut olarak gösteren beyan yazınız. Ayrıca haklılığınızı kanıtlayan evraklar,

Sigorta tahkim komisyonu başvuru formu

Sigorta tahkim kurumu başvuru formlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Başvuru Formları

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz